Vợ Tôi, 'Người' Không Cảm Xúc - Chương cuối (maybe): Takuma 100 tuổi - Truyện cool, truyện hot